Hoe draagt IT bij aan een duurzame samenleving?


Growing Green gaat over hoe IT de duurzaamheid van de samenleving in de breedste zin ondersteunt en versnelt. Maar ook hoe IT zelf duurzamer wordt.

Jan Raes, Sustainability Advisor ABN AMRO, Remco Schilderinck, CIO Gemeente Almere en Stijn Grove, Managing Director Dutch Data Center Association gaan, onder leiding van Frits Bussemaker IT-Circle Nederland, met elkaar in gesprek tijdens een paneldiscussie. Hoe zetten zij zich dagelijks in om de digitale economie verder te verduurzamen?

Aansluitend word je tijdens break out sessies geïnformeerd over toepassingen als AI-technologieën, energietransitie-applicaties, smart city, circulair ondernemen en eHealth.

ICE Growing Green vindt plaats op dinsdag 19 november in samenwerking met de Gemeente Almere en Floriade. In de bijzondere locatie Kunstlinie Almere Flevoland waar de verbinding is met het project Floriade, dat staat voor verbinding met de stad, de burger, het water en met elkaar.

Kijk hieronder voor de verschillende sessies en reserveer snel je plek!

Growing Green is een initiatief van IT-Circle Nederland en toegankelijk voor al onze leden.

Meer informatie over IT-Circle Nederland? Neem contact met ons op: info@itcircle-nederland.nl

Dinsdag 19 november 2019

09:00 uur – 13:45 uur

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)
Esplanade 10 – Almere

Programma: 

09:00 – 09:30 uur: ontvangst in de Foyer

09:30 – 09:45 uur: opening door dagvoorzitter

09:45 – 10:30 uur: paneldiscussie

10:30 – 11:00 uur: pauze in de Foyer

11:00 – 11:45 uur: break out sessies ronde 1

11:45 – 12:00 uur: wisselen van sessies

12:00 – 12:45 uur: break out sessies ronde 2

12:45 – 13:00 uur: wrap-up dagvoorzitter

13:00 – 13:45 uur: lunch

 

Break out sessie ronde 1 - 11:00-11:45 uur

DE GROENE VERBINDER

Edwin Rutten
Consultant Circular economy

KPN zet zich al jaren in voor een duurzame toekomst en heeft een grote ambitie op circulair opereren.  De technologie van KPN is een belangrijk middel om bestaande processen slimmer en efficiënter te laten verlopen. Daardoor houden we tijd over, verminderen we kosten en besparen we energie. We helpen klanten duurzamer en milieuvriendelijker te zijn.

Daarnaast kijken wij ook voortdurend naar onze eigen organisatie. Wij zijn ons zeer bewust dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op de aarde.

KPN laat apparatuur produceren waarvoor grondstoffen nodig zijn en we zijn een van Nederlands grootste energieverbruikers.

RESILIO PROJECT

Kasper Spaan Klimaatadaptatie
Ruimtelijke Ontwikkeling

Met het RESILIO project wordt 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken aangelegd in Amsterdam. Onder de laag van planten op het dak wordt extra regenwater opgevangen. Dit water kan vastgehouden of geloosd worden op basis van de weersvoorspellingen. Daarmee houden we onze voeten droog, hoofden koel en geven we ruimte aan nieuwe natuur. Zo laten we de daken leven!

WORKSHOP CIRCULAIR ONDERNEMEN

Hein Brekelmans
Hoofd Sustainable Finance Desk

Circulair, je ziet het overal voorbij komen. Wat houdt het precies in? En hoe kun je er zelf mee aan de slag? Tijdens een interactieve workshop word je uitgedaagd de eerste stappen richting een circulaire economie te zetten. Wij helpen je in zoektocht naar kansen binnen huidige bedrijfsmodellen, producten en diensten.  Anders denken; zoeken naar kostenbesparingen en duurzame oplossingen.

Campus aan het IJ; onderwijs en onderzoek in urban living labs

Raymond Kales
IT-Solutions Architect

Peggy van Schijndel
Transition Manager

Met haar onderwijs en onderzoek draagt Hogeschool Inholland actief bij aan een duurzame, gezonde, creatieve en inclusieve regio. Onderwijs en onderzoek vindt in toenemende mate plaats in urban living labs, waar studenten, onderzoekers samen met stakeholders werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Wat kunnen we met elkaar betekenen op het gebied van de Sustainable Development Goals? Maar ook: wat betekent het als school als de grenzen tussen binnen en buiten steeds meer vervagen? Deze workshop gaat over co-creatie voor duurzaamheid.

WIND ENERGY; BIG AND FAST DATA

Ine Wijnant
Climate Researcher

Of het nu om klimaatinformatie gaat of om weersverwachtingen, altijd werkt het KNMI met grote datasets (metingen en  modelberekeningen). De data komen van verschillende, soms onconventionele bronnen en vooral voor weersverwachtingen moeten die data ook nog snel verwerkt worden. Anders ben je te laat met je weersverwachting of waarschuwing. In deze presentatie twee voorbeelden van "big, different en fast" data op het KNMI: (1) de 4D offshore windatlas DOWA (windklimaat) en (2) een proces dat we data-assimilatie noemen: het voeden van het weermodel met metingen op het analysetijdstip (de initialisatie van de weersverwachting).

 

MVO PRESTATIELADDER EN duurzame IT

Fred Plooijer
Senior IT Consultant

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds meer randvoorwaarden in onze samenleving. Duurzaamheid moet je definiëren en meetbaar maken, in de eerste plaats voor jezelf maar ook voor je omgeving. Organisaties kunnen hun duurzaamheidsbeleid meten en laten certificeren door gebruik te maken van de MVO Prestatieladder, een instrument dat is gebaseerd op dé internationale norm om duurzame ontwikkeling te bevorderen, de ISO 26000.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  •  drijfveren voor duurzaam-heid en duurzame IT;
  • de structuur van de MVO Prestatieladder;
  •  hoe IT  te integreren in de MVO Prestatieladder;
  • activiteitenselectie met behulp van de MVO-pijlers People, Planet, Profit.

GEZOND HOUDEN WAT
GEZOND IS

Hyleco Nauta
Director eHealth Innovation 
Walter Oerlemans

Teamleider Zorg eHealth en EPD

In de zorg staan we voor een digitale omwenteling. Door stijgende zorgkosten wordt het noodzakelijk de zorg anders en duurzaam te organiseren.

Bijvoorbeeld door een deel van de zorg buiten het ziekenhuis te verplaatsen. In deze sessie geven we een update van de (ICT)-strategie van het UMC Utrecht

CAMERA’s multifunctioneel inzetten voor een slimme Stadscockpit

Jaap Kroese
Accountmanager Cameratoezicht

De huidige publieke camera’s worden ingezet voor het verhogen en handhaven van de openbare orde en veiligheid. Door toevoeging van video content analyse (VCA) kunnen diverse gebeurtenissen automatisch getriggerd worden. Op dezelfde cameramast of lichtmast kunnen andere sensoren toegevoegd worden, die hun data naar de ”Stadscockpit” van de slimme stad sturen. Almere is hiermee bezig vanuit de cameratoezichtcentrale ter voorbereiding van de Floriade: een tentoonstelling van Green Growing bij uitstek. Veiligheid, mobiliteit, crowd management, fijnstof- en geluidsmetingen willen we vanuit een centrale monitoren en daaruit volgende acties aansturen. We wandelen van de Kustlinie Almere Flevoland (KAF) door het stadscentrum naar de Cameratoezichtcentrale, waar een korte presentatie wordt gegeven over deze experimenten.

GREEN FLOW

Bas Heutinck
Manager Technology

Dynniq ontwikkelt hiermee diensten om selectief prioriteit te verlenen aan specifieke doelgroepen verkeer. Denk aan diensten als prioriteit voor zware trucks op kruispunten en Truck Platooning (kolonne rijden van vrachtwagens) waarmee o.a. doorstroming wordt verbeterd en CO2-uitstoot gereduceerd.

Break out sessie ronde 2 - 12:00-12:45 uur

DE INVLOED VAN SOFTWARE OP HET ENERGIEVERBRUIK APPARATEN

Dr. Bernard van Gastel
Universitair Docent
Isabel Rijk
Knowledge Transfer Officer

Hoe maak je een apparaat energiezuiniger? Vaak is er vooral aandacht voor hardware, maar de software die deze onderdelen aanstuurt is minstens net zo belangrijk. Het is de software die in veel apparaten energielekken veroorzaakt of processen inefficiënt laat verlopen. Bij de Radboud Universiteit is er veel expertise op het gebied van software/hardware-interactie. Onderzoekers van het Institute for Computing and Information Sciences hebben een methode ontwikkeld om via een combinatie van software en hardware analyse het complete energieverbruik van een apparaat in kaart te brengen en te verlagen. Dit geeft bedrijven de kans om hun ecologische footprint te verkleinen. En in het geval van grote productiemachines, of ‘product als service’ producten kan het ook een substantiële kostenbesparing opleveren. 

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE (AI)
ALS CENTRALE TECHNOLOGIE BIJ HET SLIMMER ÉN GOEDKOPER SCHOONMAKEN VAN DE STAD?

Sofie Berns
Senior Digitaal Innovatie Adviseur

De ambitie is om een oplossing te ontwikkelen voor het direct snel en adequaat aansturen vangemeentelijke dienstverlening in de openbare ruimte. Hoewel er al veel artificiële intelligentie (AI) toegepast wordt in de private sector bestaan er nog nauwelijks effectieve toepassingen in de publieke sector met name in de gemeentelijke dienstverlening voor de openbare ruimte.We willen AI-technologie inzetten om objecten in de openbare ruimte met camera’s en sensoren automatisch te kunnen identificeren classificeren en registreren. Deze informatie zal gebruikt worden om de gemeentelijke dienstverlening (bijv. het opruimen van straatafval of voor onderhoud) te optimaliseren. Daarbij kan men denken aan het efficiënter maken van de huidige dienstverleningzoals het optimaliseren van veegroutes en het inzetten van (gedrags) interventies om geïdentificeerde problemen op te lossen.

COMPUTER VISION

Colin van Lieshout
Data Scientist

Een data science specialisatie (deep learning) om informatie uit afbeeldingen te onttrekken. Bij deze sessie wordt verteld over de potentie van deze technologie de kracht van data visualisatie en een aantal toepassingen.

FOODCOACH

Robert-Jan Koens
Directeur Corporate Strategy

Een van de initiatieven van Jumbo op het gebied van begeleiding naar gezonde voeding is de samenwerking met PSV. In een pilotproject heeft Jumbo afgelopen jaar de A-selectie van PSV ondersteunt bij het samenstellen van gezonde, voedzame en lekkere maaltijden voor thuis. De voetballers gebruikten daarvoor de Jumbo Foodcoach app.

SLIMMER SAMENWERKEN MET GEMEENTEN EN AANNEMERS

Roy van der Knaap
Cooperation Coördinator

In het convenant dat tussen Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides is gesloten, wordt de samenwerking gezocht de enorme onderhoudsopgave zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Om dat te faciliteren, zijn de diverse plannen met elkaar gedeeld in een gezamenlijk Geo Informatie Systeem (GIS). Dat is de start van het opbouwen van het projecten portfolio waarmee met minimale overlast en zo bewust mogelijk met publiek geld leidingen worden vervangen. Er blijven continue  uitdagingen, denk hierbij aan data delen.

VIRTUAL REALITY

VR demo/ simulatie omgeving waarbij met behulp van VR schietoefeningen gedaan kunnen worden

DOUANE, GROOTSTE REALTIME DATA VERWERKER VAN NEDERLAND. WAAR OF NIET WAAR?

Franck Heijmann
Head of Trade Relations
 
Maarten Veltman
drs./ RA at Dutch Customs

In deze workshop wordt stilgestaan bij de enorme ‘data’ uitdagingen waarvoor de Douane is geplaatst. Niet alleen Brexit trekt komende jaren een forse wissel op Douane, maar vooral ook de verwachte volumestijgingen zetten de traditionele manier werken op ‘losse schroeven’. De totale digitalisering van de logistiek zal komende jaren leiden tot een tsunami van dataverwerking. En dat is data waar Douane context aan moet geven. Zij laten zien hoe douane omgaat met technische innovaties, zoals Artificial Intelligence en algoritmeontwikkeling, sensortechnologie, beeldherkenning en robotisering. Maar we staan ook stil bij de sociale innovatiekant van al deze grote veranderingen. 


GROEI VAN DATAVERKEER

Marjolein Bot
Challenge Lead Energie

Robbert Hoeffnagel
Green IT Amsterdam

Door de voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij wordt er steeds meer data gegenereerd verstuurd en op- geslagen. Door de groei van datagebruik stijgt de vraag naar elektrische energie. Om deze groei in goede banen te leiden vragen we onszelf af wat we met de huidige technologie nu kunnen doen en hoe we met innovaties de toekomstige generaties datacenters kunnen bouwen. In deze interactieve sessie denken we met jullie na over verschillende oplossingen – en wat je zelf al kunt doen.

Meld je hier aan!

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen Emaus:  06 53 67 43 73
Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82
of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl