Tsunami van dataverwerking

Hoe kan de douane op een goede manier omgaan met de grote groei aan data en ondertussen hun taak goed uit blijven voeren? Hoe zorgt de douane ervoor dat ze het logistieke proces zo min mogelijk verstoren en een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid? Op deze vragen werd een antwoord gegeven tijdens ICE Growing Green.

De centrale vraag die behandeld is, is of de douane een van de grootste realtime dataverwerkers van Nederland is? De break out sessie werd begeleid door Frank Heijman en Maarten Veltman. Veltman houdt zich bezig met data-analyse en het begeleiden van goede ideeën naar stukjes innovatie en Heijman richt zich op handelsrelaties en innovatie bij het landelijke kantoor van de douane. In de sessie werd stilgestaan bij de totale digitalisering van de logistiek, en hoe dit komende jaren leidt tot een overvloed aan dataverwerking: een ware tsunami. Ze laten zien hoe de douane omgaat met technische innovaties en algoritmeontwikkeling.

Visie op innovatie

Een van de belangrijkste onderwerpen was visie op innovatie. Volgens de douane zijn dit de belangrijkste punten:

  • Innovatie moet bijdragen aan een responsieve gewoonte
  • Dit betekent een organisatie die alle uitdagingen aankan vanuit een proactieve houding met veerkracht en aanpassingsvermogen
  • Meer aandacht voor innovatief aanpassingsvermogen en innovatiekracht

 

Een van de innovaties die naar voren kwam is de inzet van drones op de haven van Rotterdam, om een zo klein mogelijk gebied te isoleren wanneer drugscriminelen actief zijn in de haven. Hoe kleiner het geïsoleerde gebied, hoe minder van de terminal stil gelegd hoeft te worden, waardoor de overslag tijd geminimaliseerd word. Dit heeft vervolgens weer een positieve invloed op brandstofverbruik, waardoor het bijdraagt aan duurzaamheid. Tijdens de sessie waren en er interessante discussies, goede vragen en mooie antwoorden. Een geslaagde sessie voor de aanwezigen.

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen Emaus:  06 53 67 43 73
Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82
of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl