De MVO Prestatieladder

 

De MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. UWV maakt gebruik van deze methodiek en maakt via deze tool inzichtelijk hoe zij hier gevolg aan geven.

Fred Plooijer  ging tijdens deze sessie verder in op de achtergrond van de Prestatieladder en hoe dit is geborgd binnen UWV. Het is een momentopname van hoe de organisatie zijn duurzaamheid heeft ingeregeld en dit kan aantonen, als dat noodzakelijk en wenselijk is. Dit wordt met andere soortgelijke organisaties gebenchmarked, zoals Belastingdienst en SVB. En wordt door een extern bureau ge-audit, zodat het ook echt waarde heeft. Om dit binnen je organisatie ondersteund te krijgen is het belangrijk dat de toegevoegde waarde goed wordt aangetoond, met relevante voorbeelden en successen. Het moet goede samenhang hebben met de doelstelling van de organisatie, vooraf is een goede impact analyse noodzakelijk en moet concreet beschreven worden wat de Prestatieladder voor de organisatie betekend.

UWV heeft er ook een IT component aan toegevoegd, wat uniek is voor deze methodiek. Deze zal worden gedeeld met de diverse deelnemers, en is gebaseerd op een aantal andere onderzoeken/methodes.

Dit is zeer bruikbaar voor de andere leden van de IT Circle die aanwezig waren bij de sessie, zoals ABN, Belastingdienst, Gemeente Amsterdam, KLM, Gemeente Utrecht.

[flipbook pdf=https://www.itcircle-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/11/UWV-MVO-PL-en-Duurzame-IT-gecomprimeerd.pdf]

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen Emaus:  06 53 67 43 73
Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82
of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl