Hogeschool Inholland Amsterdam wordt SMART campus

  In 2022 zal in de nieuwe Sluisbuurt in Amsterdam de hogeschool van de toekomst staan. Hoe die vorm gaat krijgen vertellen Manager Education & Research Peggy van Schijndel en IT Solution Architect Raymond Kales. Hoe creëer je een eigentijds Smart building waarin duurzaamheid en effectiviteit hand in hand gaan? Wat willen de verschillende gebruikers, wie zijn dat, wat zijn de effecten, en last but nog least waar begin je?”   Peggy: “We willen ons midden in de samenleving begeven en ons onderwijs verbinden met vraagstukken uit onze omgeving zoals het milieu, toerisme, duurzame leefomgeving, vervoer en IT. Daarom hebben we de stad hard nodig om ons onderwijs te kunnen maken. De inkleuring van de school en studie wordt op deze manier lokaal en dat is spannend voor een organisatie. Je gaat een andere dynamiek aan. Buurtbewoners en studenten werden vaak niet meegenomen in dit soort verandertrajecten. Nu is het ons uitgangspunt. We gaan straks letterlijk ruimtes in de wijk openen. We worden heel laagdrempelig.”   ICT of facilities? “Ons doel is het creëren van een duurzame en langdurige huisvesting”, vertelt Raymond Kales. “Dat is een interessante uitdaging. We willen een SMART campus ontwikkelen, maar wat is dat eigenlijk? Wat gaat zo’n pand voor ons doen? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. We hebben verschillende SMART gebouwen van partners, onder meer Microsoft, bezocht. De eerste vraag die we onszelf stelde was of het een ICT of een facilitaire aangelegenheid is. En wat pakken we aan? Beveiliging, verwarming, verlichting…? Op dit moment zijn de kaarten in de SMART markt nog niet geschud. Er zijn veel mooie nieuwe producten, maar we willen niet op een paard wedden dat er mogelijk volgend jaar niet meer is omdat het is doodgeconcurreerd of is opgekocht door een grote partij.”   Sensoren Op basis van onze bevindingen hebben we gekozen om het pand, naast onder meer het WIFI netwerk, volledig te voorzien van sensoren. Op deze manier verzamelen we verschrikkelijk veel data van de gebruikers die we opslaan in een eigen database we vervolgens weer kunnen gebruiken voor verschillende doeleinden. De sensoren meten onder meer warmte, lichtintensiteit, geluidsdrukte, verkeersstromen, indoor navigatie en menselijke bezetting. Via een smartphone app kunnen gebruikers een rustige plek in het gebouw zoeken en voorkeuren aangeven om een gewenste behaaglijkheid te creeren, of bezettingen inzien. Deze data willen we voor iedereen beschikbaar maken. Zo kunnen ze bijdragen aan innovatietrajecten of afstudeeropdrachten. Gebruikers kunnen zien waar medestudenten en docenten zijn. Privacy is hierbij een nieuw vraagstuk wat we moeten gaan oppakken. In de toekomst willen we kijken naar meer gebruikersfuncties zodat bijvoorbeeld ook mensen van buiten de hogeschool gebruik kunnen maken van plekken zoals bijvoorbeeld ‘Spaces’ doet. Het organiseren van de bezetting wordt nu door roosterbureaus gedaan, maar kan in de toekomst, als automatisch roosteren, ook worden geïntegreerd in het systeem. Het duurzaamheidsaspect komt goed tot uitdrukking in het verbruik van energie. Als ruimten niet worden gebruikt gaat automatisch verlichting en verwarming uit.”   Uit de groep deelnemers aan de break out sessie komen interessante bijdragen zoals focus op gezondheid (de klassieke stappenteller) of het meten van concentratie in combinatie met bijvoorbeeld felheid van verlichting en temperatuur. Dit soort data kan waardevol zijn. Hogeschool Inholland zal in 2022 gereed zijn en waarschijnlijk met nog veel meer duurzame IT toepassingen die we nu nog niet kennen.  
[flipbook pdf="https://www.itcircle-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/12/Inholland-Campus-aan-t-IJ-gecomprimeerd.pdf"]

Meer weten? Neem contact met ons op: IT-Circle Nederland Helen Emaus:  06 53 67 43 73 Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82 of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl