Privacyverklaring C2Results | IT Circle Nederland

Welke data verzamelen wij en waarom doen we dat?

Wanneer u onze website (www.itcircle-nederland.nl) en het community platform (CLICK) bezoekt, verzamelen we alleen informatie met de hieronder beschreven cookies en trackingtechnologieën.

Wanneer u zich registreert om lid te worden van onze community, verzamelen we uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Dit is nodig om u te kunnen voorzien van de diensten die wij aanbieden.

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die u graag deelt met de andere leden van de IT Circle Nederland-community. Deze informatie is volledig zelf te onderhouden en wordt niet gedeeld met partners van C2Results|IT Circle Nederland.

Een van de diensten die wij aanbieden is een chatfunctie tussen leden. De inhoud van de chats wordt bewaard voor de werking van deze dienst en wordt alleen ter referentie gebruikt door de deelnemers aan de chat, maar wordt niet gebruikt binnen andere verwerkingsactiviteiten.

Leden kunnen artikelen, berichten, vind-ik-leuks en reacties op het community platform (CLICK) plaatsen. Deze informatie is zichtbaar voor alle leden van de groep waarin je de post plaatst en persoonlijke verbonden leden. C2Results|IT Circle Nederland verwerkt deze informatie niet voor andere doeleinden dan het creëren van inzichten voor haar leden.

We houden ook bij of leden deelnemen aan evenementen, webinars en enquêtes. We gebruiken deze informatie om de deelname van leden aan de community te evalueren. Deze informatie wordt ook anoniem verwerkt om trends in de IT-professionals gemeenschap te analyseren.

De antwoorden op enquêtes worden alleen anoniem gebruikt om inzichten te creëren die de gemeenschap ten goede komen.

Hoe maken wij gebruik van uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verkrijgen wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, worden gebruikt om:

 • U onze diensten aanbieden; en
 • Met u te communiceren over diensten en programma’s van C2Results|IT Circle Nederland en partners

We bewaren deze persoonsgegevens zolang we een werkrelatie hebben en er sprake is van een lidmaatschap. Indien er sprake is van het opzeggen en/of het verwijderen van een account op ons community platform (CLICK) blijven de persoonsgegevens nog max. 1 maand bewaard, daarna worden eventuele bijdragen aan het community platform (CLICK) geanonimiseerd.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen via cookies en trackingtechnologie wanneer je onze website bezoekt, worden alleen gebruikt om onze organisatie en onze diensten te laten werken, evalueren en verbeteren met als doel:

 • nieuwe producten en diensten ontwikkelen
 • communicatiebeheer
 • analyseren van onze diensten, website
 • het faciliteren van de functionaliteit van onze website

We bewaren de persoonlijke gegevens die we verkrijgen via cookies en trackingtechnologie op onze website slechts 180 dagen. Tenzij u ons binnen die tijd opnieuw bezoekt, worden de cookies automatisch uitgeschakeld en worden bewaarde gegevens verwijderd nadat de opgegeven periode is verstreken.

Wat zijn uw rechten en welke privacykeuzes zijn er voor u beschikbaar?

Wij informeren u graag over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bijhouden. U heeft recht op inzage en rectificatie. U kunt deze rechten uitoefenen door in te loggen op uw account of u kunt contact met ons opnemen via de Community-Officer van uw organisatie of via info@itcircle-nederland.nl

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking, wissing en gegevensoverdraagbaarheid. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met uw Community-Officer van uw organisatie of via info@itcircle-nederland.nl.

Een korte uitleg van uw rechten vindt u in de paragraaf ‘definities binnen dit beleid’.

Zoals beschreven in de vorige paragraaf heb je de keuze om ons al dan niet extra persoonlijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die je graag deelt met de rest van het lid van onze community, maar die niet noodzakelijk zijn om onze diensten te leveren).

Voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, die wij automatisch over u verzamelen (cookies, trackingtechnologie), biedt u tijdens uw bezoek aan onze website de mogelijkheid om u af te melden.

U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Delen we uw persoonsgegevens?

Uw privacy is belangrijk voor ons. We delen uw persoonlijke gegevens niet met partners of andere derde partijen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Links naar andere diensten en platforms

Voor uw gemak en informatie biedt onze website links naar andere websites. Deze websites en platforms werken onafhankelijk van C2Results | IT Circle Nederland en hebben hun eigen privacybeleid. Wij adviseren u om deze te lezen. Deze websites en platforms worden niet beheerd door C2Results | IT Circle Nederland.

Data-uitwisseling

Er vindt geen uitwisseling van persoonlijke gegevens naar servers buiten de EU.

Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?

Cookies zijn tekstbestanden die in de browser van uw computer worden geplaatst om uw voorkeuren op te slaan. We gebruiken twee soorten cookies:

Sessiecookies: noodzakelijk voor de werking van de website en het leveren van de diensten van onze organisatie – de verzamelde persoonlijke gegevens worden gewist wanneer de gebruiker de browser sluit. – voor dit soort cookies hebben we uw toestemming niet nodig.

Permanente cookies en trackers: De permanente cookies die wij gebruiken zijn t.b.v. Google Analytics. Voor de permanente cookies heeft u de mogelijkheid om uw voorkeuren te beheren. We zullen deze cookies alleen gebruiken voor zover u ermee instemt.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De verzamelde persoonlijke gegevens (bijv. IP-adres) worden naar Google verzonden nadat ze zijn ingekort en gewijzigd op de Europese servers om directe verwijzingen naar bepaalde personen te voorkomen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over onze website-activiteit op te stellen voor ons gebruik en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Uw IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden beschermd door middel van encryptietechnologie (Secure Socket Layer). Dit wordt aangegeven door het symbool van een vergrendeld hangslot of een ongebroken sleutel. Dit maakt de verzonden informatie onbegrijpelijk voor derden.

Periodieke nieuwsbrieven

Op periodieke basis bezorgen we onze leden nieuwsbrieven met informatie voor de IT Circle Nederland leden, uitnodigingen voor infosessies, events, peer reviews.. Binnen elk type informatiemailing is er een opt-out functionaliteit die geactiveerd kan worden door de ontvanger. Indien geactiveerd wordt dit type mailing niet meer naar de ontvanger gestuurd.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over persoonlijke gegevens die we van u verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken.

Updates van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan en zal indien nodig worden bijgewerkt. Als u lid bent van onze community, zullen we geen wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op u zonder u eerst een herzien beleid te sturen waarin de wijzigingen worden beschreven. Soortgelijke wijzigingen zullen ook op onze website worden beschreven.

Definities binnen dit beleid

Persoonsgegevens:

 • alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Het recht op toegang:

 • u hebt het recht om van C2Results | IT Circle Nederland te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt.

Het recht op informatie:

 • u heeft recht op volgende informatie: doel van de verwerking, categorieën gegevens die worden verwerkt, de ontvangers van de gegevens, de bewaartermijn, de waarborgen in geval van internationale doorgifte, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming.

Het recht op rectificatie:

 • in geval van onjuiste persoonsgegevens heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren.

Het recht op beperking van de verwerking:

 • in bepaalde gevallen (bijv. betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens) worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt totdat de beperking wordt opgeheven

Het recht op wissing:

 •  in bepaalde gevallen (bijv. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met het doel waarvoor ze zijn verzameld) heeft u het recht om wissing van persoonsgegevens te verkrijgen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid:

 • indien de verwerking van persoonsgegevens geautomatiseerd plaatsvindt, heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

 • als u een vraag heeft over of een probleem heeft met ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres… of u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Versie privacyverklaring: 18 november 2022