Tijd voor actie

 

Duurzaamheid staat overal op de agenda en energiebesparende maatregelen worden steeds belangrijker. Tijdens de tweede break out sessie op ICE Growing Green bespreken Marjolein Bot en Robbert Hoeffnagel van Amsterdam Economic Board de effecten van de groei van het dataverkeer.

Groei in data

De afgelopen dertig jaar is het dataverkeer elk jaar verdubbeld, gelukkig is dit niet het geval bij de energie die daarvoor nodig is. De energie efficiëntie is dus goed meegegroeid, maar de komende jaren wordt er nog steeds een exponentiele groei in data verwacht. Wat kun je doen om dit in goede banen te leiden? Er gebeurt gelukkig al heel veel, datacenters zelf zijn druk bezig met wat zij kunnen beïnvloeden met energie die duurzaam wordt ingekocht en de energie efficiëntie van de infrastructuur.

Binnen het datacenter valt er nog een behoorlijk energiebesparingspotentieel te behalen, door bepaalde instellingen in die servers op een andere manier in te zetten. Dit gebeurt momenteel niet, powermanagement staat in feite 24/7 op hetzelfde niveau terwijl de data vraag en aanbod constant fluctueert. 

LEAP

Het Lower Energy Acceleration Program (LEAP) staat voor energiebesparing met ICT binnen datacenters. Hierbij bundelen ze de krachten van verschillende partijen om het verschil te maken. Een verrassend aspect van deze coalitie is dat er veel bedrijven meedoen aan dit traject om een bijdrage te leveren aan o.a. energiebesparing omdat dit momenteel erg belangrijke onderwerpen zijn. 

Robbert en Marjolein gaven veel informatie over actuele onderwerpen tijdens de sessie. Na afloop deelden de aanwezigen hun visie over datamanagement en welke innovaties er al toegepast worden in het bedrijf waar deze personen werkzaam zijn.

 

 

AMECBoard

Wat kunnen we doen aan de beperkte energie die nog voorhanden is om de enorme groei aan data en daarmee datacenters gecontroleerd te laten groeien. Is groei wenselijk of zijn we genoodzaakt slimmer te gaan werken om enerzijds groei in data te beperken en anderszins slimmer om te gaan met energie verbruik in het datacenter. Daarmee zijn we tijdens deze break-out sessie aan de slag gegaan. Na een de introductie over de (energie) ambitie van AMECBoard en Amsterdam Green IT, vertegenwoordigd door Marjolein Bot en Robbert Hoeffnagel, is de groep in 2 -en gesplitst en is er actief gewerkt met de vraagstellingen met betrekking tot Powermanagement, waarom IT beheerders dit niet, of te weinig toepassen en hoe wij ons gedrag ten behoeve van datamanagement kunnen aanpassen. Mooie feedback uit de beide werkgroepen, die vooral gingen over bewustwording, anders opleiden van medewerkers, kleine stappen dragen ook bij, dergelijke zaken. AMECBoard zal dit onderzoek ook op grotere schaal uitvoeren en dan via de IT Circle de resultaten publiceren. Amsterdam gaat duidelijk voor een duurzamere omgeving, privaat en publiek!

[flipbook pdf="https://www.itcircle-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/11/AMEC-board-workshop-gecomprimeerd.pdf"]

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen Emaus:  06 53 67 43 73
Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82
of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl