Workshop Circulair Ondernemen

 

Na de pauze in de Foyer vertrekken de aanwezigen naar de break-out sessies voor de eerste ronde. In de Studio Stad zaal verzamelen ruim twintig man. De tafels zijn in U-vorm opgesteld en ieder neemt plaats. Voor de groep staat Hein Brekelmans, hoofd Sustainable Finance Desk (SFD) van ABN AMBRO. De SFD heeft als missie de transitie naar de circulaire, CO2-arme, economie te versnellen.

De workshop circulair ondernemen dient als een zogenaamde ‘Sneak Preview’ van de tweedaagse Business Innovation Workshop. Dit is een training van ABN AMBRO voor ondernemers die worden uitgedaagd om na denken over de mogelijkheden van de circulaire economie.

‘Wat verstaan we onder circulariteit?’, met die vraag opent Brekelmans zijn workshop. Zijn verhaal wordt ondersteund door een presentatie op beeld. Eigenlijk komt circulariteit in de basis neer op het hergebruiken van grondstoffen, dat is de reactie van de aanwezigen. Het is een antwoord op de grondstoffenschaarste en gaat verder dan recycling. De aanwezigen blijken goed op de hoogte te zijn van dit begrip.

Brekelmans introduceert zeven verschillende businessmodellen, ook wel de ‘Circular Economy Finance Guidelines’. Bij elk businessmodel peilt hij naar kennis onder de aanwezigen en geeft hij een reactie en toelichting over het model. Zo start hij met ‘Circular Inputs’, wat neerkomt op het hergebruiken van materialen. Op de volgende dia gaat het over ‘circular design’, als voorbeeld noemt hij de Fairphone, de smartphone met hart voor mens en planeet. Als derde model noemt hij ‘Sharing Business Models’ zoals diensten als Drive Amber, Peerby en Airbnb. Producten intensiever gaan gebruiken door de bezettingsgraad te verhogen, daar komt dit businessmodel op neer. ‘Lifetime Extension’ is het vierde businessmodel, denk hierbij bijvoorbeeld aan de refurbished Iphone of het Amerikaanse kledingbedrijf Patagonia. Het vijfde model is ‘Product-as-a-service’, zoals een consument die betaald per gebruik van een bepaalde lift in een gebouw. De vraag hierbij is of men bereidt is om te betalen voor een dienst in plaats van een product. Als zesde model kondigt Brekelmans ‘Resource Recovery’ aan. Als voorbeeld noemt hij Rutte Bouw. ‘Circular Facilitators and Enablers’ is het laatste model, die ervoor zorgen dat de circulaire economie accelereert. Brekelmans checkt bij zijn publiek of zijn verhaal duidelijk is, de aanwezigen knikken instemmend.

Vervolgens worden de aanwezigen in groepjes van vijf opgedeeld om stil te staan bij welke producten van welke merken ieder vandaag gebruikt heeft en of die circulair zijn. De groepjes beginnen te overleggen en vertellen aan elkaar van welke producten ze vanochtend gebruik hebben gemaakt, tot aan de ontbijtgranen toe. De tweede vraag die aan de groepjes gesteld wordt is bij welke producten de kans op circulariteit het hoogst is en door middel van welk businessmodel. De groepjes beginnen te sparren en na zo’n tien minuten doen de vier groepsvertegenwoordigers hun zegje. Zo zien zij kansen bij het verduurzamen van luiers, een ruileconomie, hergebruiken van water (wc laten doorspoelen met douchewater in plaats van drinkwater) en douches bij hotelketens (shower-as-a-service). Bij dat laatste wordt er ook nog even gedacht aan de duurzame optie ‘sharing showers’, maar de groep komt tot de conclusie dat dat toch net een stapje te ver gaat.

Ter afsluiting van de workshop peilt Brekelmans bij zijn publiek naar reacties ten aanzien van de workshop. De aanwezigen zijn positief, praten nog wat na en verlaten de ruimte op naar de tweede ronde break-out sessies.

[flipbook pdf="https://www.itcircle-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/11/ABN-AMRO-Circulair-Ondernemen-gecomprimeerd.pdf"]

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen Emaus:  06 53 67 43 73
Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82
of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl