SAMENWERKING VAN BELANG VOOR SUCCESVOLLE GROEI STEDEN

 

Rotterdam staat voor een enorme opgave. Honderden kilometers nutsvoorzieningen (gas- en waterleidingen, elektriciteitskabels en rioleringen) moeten voor 2030 worden vervangen. Evides Waterbedrijf, de Gemeente Rotterdam en netbeheerder Stedin werken samen aan deze exercitie. Deze samenwerking die in 2015 is vastgelegd in een convenant en leidt tot verregaande efficiency en een enorme beperking van overlast voor de stad. Coöperation Coördinator Roy van der Knaap van Evides is bij het project betrokken en vertelt over de samenwerking tijdens de Break Out Sessie.

Om de goede ervaringen en de samenwerking continueren is het convenant uit 2015 in 2018 verlengd. Het vernieuwde convenant is uitgebreid met concrete afspraken over het gezamenlijk uitvoeren van nieuwe projecten. Overal in Rotterdam zullen projecten nu gezamenlijk uitgevoerd gaan. Inmiddels zijn er ongeveer 40 convenantprojecten in Rotterdam. Hiervan zijn er al zo’n tien in uitvoering, onder meer in Rozenburg, Hoogvliet en Kralingen. “Het is een schoolvoorbeeld van hoe succesvol een samenwerking kan lopen”, vertelt Roy van der Knaap. “We lopen inmiddels voor op de planning. Alles wordt in één gang uitgevoerd. Met andere woorden: de sleuf hoeft maar een keer open, waardoor de totale doorlooptijd van de werkzaamheden veel korter is en bewoners veel minder overlast ervaren.”

Energietransitie

Naast efficiency en tijdsbesparing is ook de energietransitie van belang. Steeds meer gebouwen worden duurzaam verwarmd. De realisatie is voor grote steden een enorme uitdaging en kan alleen door heel intensief en al in een zo vroeg mogelijk samen te werken.

Roy: “Het is een groot voordeel dat we vooraf afspraken met elkaar maken. We werken vanuit één bestek. De coördinerende rol ligt bij de aannemer die ook de planning bewaakt en de taken verdeeld. Belangrijk in de samenwerking is dat we openstaan voor elkaars belangen en uitdagingen. Dat is tot nu is succesvol.”

ACE

Voor continu inzicht en evaluatie voor alle betrokken partijen wordt gebruik gemaakt van ACE, een (open source) geografische databank en analyse/ontwerp tool. Als werkorder-systeem is het levert het eenduidige en stuurbare workflows. Op een heldere kaart is alle nuttige informatie inzichtelijk die tevens de mogelijkheid biedt om kennis en real time data te delen met stakeholders en klanten. Daarnaast is het ook een verplichte (KLIC/WION) compliant geo-rapportage richting de overheid.

Inmiddels hebben andere gemeenten, waterbedrijven en netbeheerders interesse getoond. Evides gaat met meer gemeenten, netbeheerders en aannemers structureel samenwerken. “Door dat op meer plaatsen te doen, kunnen we uiteindelijk nog meer meters maken.”

 

[flipbook pdf="https://www.itcircle-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/12/Evides-Efficient-Samenwerken-gecomprimeerd.pdf"]

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen Emaus:  06 53 67 43 73
Joost van Oevelen: 06 11 40 88 82
of per e-mail: info@itcircle-nederland.nl