Terugblik IT-Circle Events

IT-Circle Events (ICE) zijn landelijke bijeenkomsten, waarbij leden van alle regionale IT-Circles samenkomen om kennis te delen over uiteenlopende thema’s. Naast presentaties door de ontvangende organisatie verzorgen diverse gasten breakout-sessies waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de ondernomen initiatieven en gemaakte keuzes met betrekking tot het thema van het event.

Naast het uitwisselen van kennis en ervaringen, bieden deze ICE bijeenkomsten uiteraard ook gelegenheid om het netwerk te versterken door nieuwe contacten te leggen en vervolgafspraken te maken.

Lees meer over de thema’s en de inhoud of bekijk de presentaties en video-impressies van de verschillende IT-Circle Events:

 • Data as a Business Driver
  Data neemt niet alleen toe in hoeveelheid, maar ook in relevantie. Hoe om te gaan met die grote hoeveelheden informatie? Hoe krijg je inzicht in die data? En hoe creëer of verbeter je processen met deze data?
 • Dream, dare & do in the Digital Transformation 
  Hoe gaan organisaties om met snel veranderende klant verwachtingen? Welke nieuwe technologieën zijn er beschikbaar om de transformatie te versnellen? En wat betekent dit voor de bedrijfscultuur en de individuele IT-professionals?

 • IT-security, a joint effort!
  Met het toenemend aantal cyberdreigingen is IT-Security van cruciaal belang geworden. Als gevolg hiervan is behoefte ontstaan aan samenwerking op het gebied van IT-Security binnen de organisatie, maar ook met andere organisaties, leveranciers en andere betrokkenen.

 • Smart Buildings & Internet of Things
  In hoeverre sluiten gebouwen aan bij het doel om gezonde, veilige, duurzame en plezierige werk- en leefomgevingen voor de gebruikers te bieden? Wat is de kracht van data, hoe ontsluit je dit en maak je het direct inzetbaar ten behoeve van de gebruiker van gebouwen?
 • ICE Breaking
  Hét event over innovaties binnen de aangesloten organisaties binnen de IT-Circle Nederland

Vragen of interesse in deelname? Je bent van harte welkom op een volgend ICE event!
Of neem contact met ons op: info@itcircle-nederland.nl