IT-Security, a joint effort!

Donderdag 28 maart jl kwamen leden van de IT-Circle Nederland en de Eindhoven Cyber Security Group (ECSG) bijeen voor het event ‘IT-Security, a joint effort!’ Binnenkort zullen video-impressie van deze dag, samen met een aantal presentaties, op deze pagina gepubliceerd worden.

Met het toenemend aantal cyberdreigingen is IT-Security van cruciaal belang geworden. Als gevolg hiervan is behoefte ontstaan aan samenwerking op het gebied van IT-Security binnen de organisatie, maar ook met andere organisaties, leveranciers en andere betrokkenen.

Bewustwording van risico’s

Aernout Reijmer, CISO bij ASML heette ons welkom en deelde zijn visie op het van een risico-bewuste cultuur, waarbinnen risico management onderdeel uitmaakt van corporate besluitvorming. Het is van belang samenwerking  binnen de gehele keten te bewerkstelligen om cybercrime dreiging tegen te gaan. Waar liggen de aansprakelijkheden binnen de organisatie en waarom is het zo belangrijk om dit samen met uw partners in de keten en peers in uw netwerk te bespreken?

Third Party Security bij ASML

In het huidige bedrijfsleven werken veel derden samen aan ontwikkeling van eindproducten en -diensten. IT-Security beleid en het beheer daarvan bij partners maakt nauwe samenwerkingsverbanden essentieel voor de algehele beveiliging. Hoe om te gaan met deze veiligheidsrisico’s? En hoe ze te structureren en beheren? ASML heeft een risk-based aanpak ontwikkeld om op (kosten-)effectieve wijze IT-Security assessments te doen bij externe partijen. Robbert Kramer, SS&P Information Security Risk Manager bij ASML vertelde meer over de Third Party Security bij ASML.

Bekijk de impressie van deze dag >>

Breakout sessies ICE IT-Security

Hub Gerats – CISO Gemeente Heerlen
‘Security awareness and senior management commitment’

De meest kritische succesfactor voor effectieve informatiebeveiliging is betrokkenheid van het senior management, waarbij het bestuur eindverantwoordelijk is voor cybersecurity.
Bekijk de presentatie
‘A wheelbarrel full of frogs’ >>

Johan van Sommeren, Teamlead Networking  VDL Group
‘Managing Visibility & Control in Operational Technology

Hoe biedt u gasten en externe gebruikers op een gecontroleerde manier toegang? Uitgebreide segmentatie van de IT-omgevingen om toegang te kunnen bieden aan externe partijen.
Bekijk de presentatie ‘Kracht door samenwerking’>>

Erick van Veghel- CISO bij Catharina Hospital
‘GDPR under control’

Het Catharina Ziekenhuis verwerkt voornamelijk specifieke en – veel –  persoonlijke gegevens, wat administratie en verwerking complex en uitdagend maakt. Je zult goede oplossingen moeten bedenken om alles onder controle te houden. Bekijk de presentatie ‘GDPR under control’>>

Ewoud Smit – Manager Security Operations bij ASML
‘ECGS – the Cyber Resilience Center Brainport’

Het ‘Cyber Resilience Center Brainport is een initiatief om cyberweerbaarheid te verbeteren binnen de supply-chain voor de Nederlandse high-tech industry.
Bekijk de presentatie ‘Cyber Weerbaarheids-centrum Brainport’ >>

Adri Melis – Information Security Officer bij DAF Trucks N.V.
‘Information Security is like a brake system; it allows the driver to go faster’

DAF Truck deelde in deze sessie welke tools en processen effectief zijn gebleken om projecten adequaat in kaart te brengen en informatiemaatregelen toe te passen. 

Martin Snoodijk – Director Information Services bij TNO
‘Network Security Zoning in an open environment’

In deze sessie werd het belang van segmentatie binnen de IT-beveiligingsinfrastructuur benadrukt. Toegang tot het netwerk wordt afgestemd op beveiligingsbeleid en beveiligingseisen.

Wouter Beens – ISO/ Manager Architecture & Information Security bij Heijmans
‘Identity Management’

Wouter Beens deelde zijn aanpak en ervaring op het gebied van Identity Management implementatie binnen Heijmans. Hoe zet je een goed georganiseerd proces op, met de juiste controls.

AIVD
‘Security is about People’

Spionage is een reëel gevaar voor bedrijven en overheidsinstellingen. In deze sessie werd duidelijk dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om bewustwording, ondersteuing en gedrag en het belang van de menselijke factor.

Zorg dat je er een volgende ICE ook bij bent !

Meer weten? Neem contact met ons op:
IT-Circle Nederland

Helen:  06 53 67 43 73
 Joost: 06 11 40 88 82
of per email: marketing@itcircle-nederland.nl