Wat ontdekten de coördinatoren op ICE BREAKING?

‘Recruitment gaat tegenwoordig veel meer om de beleving van het werk dan om het concreet invullen van vacatures. ABN Amro is gestart met een campagne met als hoogtepunt een augmented reality escape room: The Lockdown. Nergens in de game komt de naam van de bank terug, tot aan het eindscherm. Resultaat? The Lockdown wordt beter herkend dan voorgaande campagnes en de hoeveelheid respondenten is significant gestegen.

‘Hogeschool Utrecht vertelde over blockchain in het algemeen en het blockchain-lab bij de HU. Vanuit de zaal was er interesse om meer te weten te komen over de werking hiervan. Aan de hand van een use-case werd de aanpak voor Blockchain implementaties toegelicht’.

René Anker- Hogeschool Utrecht

‘Armoedebestrijding en het gebruik van blockchain blijkt niet goed samen te gaan. Valideren van het betalingsverkeer van te ondersteunen cliënten kent privacy-issues waarbij blockchain – dus altijd bewaren van data – niet in past.’

Veronique Blommaert – Universiteit Utrecht

‘KLM is een grote organisatie, waar bij elke innovatie niet alleen de geschiktheid bekeken moet worden, maar ook de schaalbaarheid van de oplossing. In samenwerking met hogescholen en universiteiten werkt KLM aan haar focus voor innovatie: de dienstverlening om het primaire vluchtproces heen. Experimenteer (X-gate, X-hangar, X-mensen, X-flight) ruimte is georganiseerd ………’

Sirkka Wilbrink – Stichting Philadelphia Zorg

‘Eén van de innovaties binnen het UMC Utrecht is het beeldgestuurd bestralen, waardoor sessies efficiënter zijn in te zetten en de patiënt minder behandelingen nodig heeft. Een andere innovatie is de ALS spraakcomputer, waarbij een hersenimplantaat gedachten – via een computer – om kan zetten naar spraak’.

Sirkka Wilbrink – Stichting Philadelphia Zorg

‘Vanderlande nam ons mee in de eerste stappen van printen, inchecken en afhandelen van bagage. Met deze efficiencyslag kan een passagier binnen 3 minuten richting de securitycheck. Naar aanleiding van de presentatie en een mogelijke blockchain-achtige opzet van verificatie en autorisatie van bagage-afhandeling ontstond een levendige discussie.’

Stephan Peters – Hogeschool Inholland

‘Leuke voorbeelden over AI bij de presentatie van het Ministerie van Defensie’

Jeroen Maas – TU Delft

‘Inholland had een inspirerend verhaal over samenwerken met andere partijen om innovaties te bewerkstelligen. Samen met SURFnet hebben ze SURFcumulus ontwikkeld, een cloud platform voor onderwijsinstellingen, waarin meerdere leveranciers participeren. Bij migratie naar de cloud moet je bereid zijn om oude ideeën achter je te laten, bijvoorbeeld over back-up strategieën. De cloud heeft haar eigen best practices.’

Anne Nijland – Centraal Bureau voor de Statistiek

Universiteit Utrecht werkt aan IT innovaties voor dieren – en op termijn misschien voor mensen. Door bewegingen van paard met infrarood camera’s en sensoren te meten, is locatie en oorzaak van afwijkende symmetrie te lokaliseren. Met de mobiele variant van de meetapparatuur is steeds meer data te vergaren om onderzoek te doen. Maar hoe sla je die data op? En hoe kan AI helpen om patronen in deze data te ontdekken?’

Veronique Blommaert – Universiteit Utrecht

‘Cloud-implementatie bij Inholland, leerzaam verhaal en slimme aanpak en gebruik van community/SURF als organisatie.’

Kees Jan van Toledo – UWV

‘Het UMC Utrecht liet twee aansprekende voorbeelden van innovatie in de medische wereld: beeld gestuurd bestralen en spraakcomputers voor ALS patiënten (werkend via elektrodes in de hersenen). De zorgvraag wordt steeds groter door vergrijzing, grotere welvaart en technologische ontwikkelingen. Hoe kunnen zorginstellingen hieraan voldoen, zonder de kosten de pan uit te laten rijzen? E-health oplossingen, applied data analytics en digitaal ondersteunde ziekenhuizen’.

Anne Nijland – Centraal Bureau voor de Statistiek

‘KPN presenteerde hoe ze digitale transformatie heeft aangepakt. Behalve op vragen over deze aanpak werd ook ingegaan op de Agile-werkwijze die is geïntroduceerd. Interessant!’

René Anker- Hogeschool Utrecht

‘In de Rabobank presentatie werden we meegenomen in het ontstaan van rekeningnummercheck. Van het initiële idee voor het gemakkelijker betalen aan iemand die je niet goed kent, tot een hulpmiddel in het bestrijden van fraude. Maar hoe werkt dit met privacy? Kun je zomaar alle gegevens van mensen opvragen met behulp van het rekeningnummer?’

Hans van der Graaf – ABN AMRO